سنگ کلیه و دشمنان گیاهی آن

درد ناشی از سنگ کلیه یکی از رنج آورترین دردها و شاید غیرقابل تحمل ترین دردی است که بشر آن را تجربه کرده است.

عواملی که موجب ایجاد سنگ های کلیه می شوند از این قرارند:

 • کمبود آب بدن
 • مصرف بیش از حد کلسیم
 • مصرف بیش از حد ویتامین C
 • مصرف الکل
 • پرکاری تیروئید

 

سنگ های کلیه انواع مختلفی دارند:

 • کلسیم اگزالات (Calcium oxalate)
 • کلسیم فسفات (Calcium phosphate)
 • اسید اوریک (Uric acid)
 • استرویت (Struvite)
 • سیستین (Cystine)
 • گزانتین (Xanthine)

 

میوه ها و گیاهانی که در رفع سنگ کلیه بسیار مفیدند:

 • خربزه

تقریبا تمامی قسمت های خربزه از جمله گوشته، تخم و پوسته آن در رفع سنگ کلیه موثر است.

 • پرتقال
 • طالبی
 • برگ توت فرنگی
 • برگ مو
 • برگ پنیرک