سنگ کلیه و دشمنان گیاهی آن

درد ناشی از سنگ کلیه یکی از رنج آورترین دردها و شاید غیرقابل تحمل ترین دردی است که بشر آن را تجربه کرده است. عواملی که موجب ایجاد سنگ های کلیه می شوند از این قرارند: کمبود آب بدن مصرف بیش از حد کلسیم مصرف بیش از حد ویتامین C مصرف الکل پرکاری تیروئید   سنگ های کلیه انواع مختلفی دارند: کلسیم اگزالات (Calcium oxalate) کلسیم فسفات (Calcium phosphate) اسید